BÆREKRAFT

BÆREKRAFT OG MILJØ HOS DELER AS

 

 

Deler AS består av syklister og veldig sykkelinteresserte personer. Som gruppe er vi opptatt av natur og miljø og tar derfor ansvar for å begrense vår miljøpåvirkning i størst mulig grad. Vi jobber daglig for at flest mulig skal oppdage sykkelen som det fantastiske fremkomstmiddelet det er, både for miljøet og egen helse. Miljø og bærekraft er sterkt forankret i vår hovedstrategi. Vi arbeider kontinuerlig med å finne bedre og mer miljøvennlig måter å gjennomføre driften vår på, og vi ønsker å bidra til et bærekraftig samfunn.

 

Dette kontunerlige arbeidet for miljøt har i februar 2024 ført til sertifiseringen til Miljøfyrtårn-bedrift! Denne sertifiseringen er en bekreftelse på vår strategi, og noe som vi er virkelige stolte av!

                                                                                                   

 

 

INNKJØP

Vi importerer produkter fra mange internasjonale merker og er aktivt opptatt av at de leverandørene vi velger oppfyller kravene som er satt som standard fra anerkjente institusjoner for miljøsertifisering. Virksomheter (merkevarer) som har sertifiserte miljøledelsesystemer gjenkjennes gjennom merking av produktene på vår webside, så det blir enklere å identifisere og velge produkter som er mest miljøvennlig.

 

Eksempler på slike miljøsertifiseringer er:

 

                           

Har virksomheten en ISO-sertifisering betyr det at de driver med et kontinuerlig forbedringsarbeid for å være sikker på at for eksempel materialer, prosesser, varer og tjenester er bra nok for det formålet de er tiltenkt. ISO 14001 er standarden for miljøledelse som brukes over hele verden. Med ISO 14001 demonstrerer man økt bevissthet for en bærekraftig utvikling. Standarden hjelper med å redusere virksomhetens miljøpåvirkninger og sørger for at de oppfyller lovbestemte krav.

 

                         

EMAS (Eco Management and Audit Scheme) er en frivillig ordning for virksomheter som ønsker å dokumentere og forbedre sin innsats for miljøet. Alle virksomheter i EU og EØS-området kan søke om godkjenning.

 

                        

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar.Miljøsertifisering er en ekstern verifisering av miljøstyringssystemet som gir omverdenen sikkerhet for at virksomheten arbeider seriøst med å redusere sin påvirkning på det ytre miljøet. Miljøsertifisering innebærer at virksomheten følger standarder for oppbygging og oppfølging av miljøstyringssystemet.

 

I vårt innkjøpsarbeid er vi opptatt av å utnytte muligheter til samsending fra ulike produsenter. Det bidrar til å redusere fraktbehovet og på den måten miljøavtrykket knyttet til frakt. Vi benytter vi størst mulig grad sjøfrakt og unngår i all hovedsak å måtte transportere vare med fly. Alle containere til oss skal være fullest mulig slik at miljøavtrykket blir minst mulig både per produkt og per sending.

 

LOGISTIKK

Alle sendinger fra oss blir pakket manuelt, fordi vi ønsker å pakke minst mulig luft og bruke så lite emballasje som mulig. Vi har fokus på å gjenbruk  av emballasje. Faktisk, der det er praktisk gjennomførbart, bruker vi emballasje og esker flere ganger. Plast og papp som ikke kan eller skal brukes igjen blir kuttet opp og brukt som fyllmasse. Papp som ikke kan gjenbrukes blir sirkulert via papp-presse og gjenbrukt som papp masse gjennom vår renovasjonspartner.

 

Vi har ulike motivasjoner for våre kunder til å kjøpe hele esker. Dermed reduserer vi generell fraktvolum og unngår at fyllmasse ender opp som avfall hos våre kunder.

 

Deler AS er medlem av Grønt Punkt og ERP Norge. Emballasjen og elektronikken vi bruker blir samlet inn på en ansvarlig måte og gjenvunnet til nye produkter.

 

Varedistribusjonen vår resulterer i bruk av mange paller. Vi benytter primært EURO-paller som enkelt kan gjenbrukes og vi har en avtale om tilbakelevering av disse med våre transportører. Vrakpaller som ikke kan gjenbrukes i transport resirkuleres via vårt renovasjonsselskap.

 

TRANSPORT

Vi benytter PostNord som partner på utgående sendinger til våre kunder over hele landet. PostNord tar miljøet på alvor, og hjelper oss med å registrere vårt klimaavtrykk knyttet til transport. Miljørapporten viser miljøforbruket knyttet til levering og rapporterer leveringsalternativene på månedlig basis.

I 2023 fikk vår første helelektriske varebil, som vi bruker til å frakte varer og besøke kunder nærområdet.

 

Har du som butikk eller sluttforbruker ideer og synspunkter kan du kontake oss for dine Innspill til klima- og miljøpåvirkning