GENERELLE BETINGELSER

 

 

Salgsvilkår og -betingelser for varehandel med Deler AS

 

Partene:

 

Selger

Deler AS

Hestehagen 4, 1448 Drøbak

E-post: post@deler.no

Telefon nr  64989950

Organisasjonsnr:NO944627359NO

 

Kjøper

Er det selskapet som foretar bestillingen.

 

 

Registrering som kunde

Deler AS er en grossistvirksomhet som selger til bedrifter som har tilknytting til sports- og sykkelbransjen. Vi forbeholder oss retten til å gjennomføre en sjekk av bedriften, og i hvorvidt den faller under våre krav som registrert bedrift innenfor næringen vi opererer, før vi godkjenner kundeforholdet.

 

 

Inngåelse av kjøpsavtale

For å inngå en kjøpsavtale må våre generelle betingelser aksepteres.

Deler AS produkter bestilles på www.deler.no eller via ordre tlf. Avtale om kjøp ansees som inngått når din bestilling bekreftes på e-post til den adressen som er registrert på kundeforholdet. Deler AS inngår ikke avtaler med mindreårige (personer under 18 år).

 

 

Priser

For å finne dine til enhver tid gjeldende priser må du logge inn på www.deler.no. Her kan man laste ned sin egen prisliste i flere forskjellige formater. Denne listen inneholder varenummer, produkt tekst, EAN, lagerstatus, dine netto inn priser og veiledende priser. For mer informasjon om webshopen og kundesenteret, se egne sider som omtaler dette.

Rabattsatser og Stockflow/avtale priser må avtales i hvert enkelt tilfelle og er basert på historikk og satsing på Deler AS som hovedleverandør av deler og rekvisita. Kontakt en av våre selgere for utarbeidelse av en lønnsom avtale.

 

 

Min Side

Min Side er en funksjon som finnes på vårt kundesenter på www.deler.no. Her har man tilgang til alt av egne ordre, både restordre og status på ordre - om de er plukket, sendt og levert.

Sporing av pakker gjør man også fra denne siden

På kundesenteret er det lett å finne sine egne fakturaer. Man kan også gi tilgang til andre personer enn seg selv, for eksempel regnskapsføreren din.

Hvis det skulle være aktuelt med retur, skal dette legges inn via denne siden. Da kan man lett finne den aktuelle varen på sin egen faktura, hvorpå det blir rettet en returforespørsel til Deler AS. Vi vil deretter vurdere forespørselen fortløpende før vi håndterer den videre.

 

 

SmartChoice/Eskepris

På mange av våre produkter har vi egne priser ved kjøp av hele kartonger. Vi kaller det SmartChoice.  Disse er tydelig merket SmartChoice. Det gis ingen ytterligere rabatter utover SmartChoice prisene.

 

 

Stockflow/Avtalepriser

Selv om omsetningen til en butikk ikke genererer vår beste linjerabatt, er det fortsatt mulig å oppnå disse på en del av merkene. Stockflow, eller avtalepriser, er noe vi har laget på mange av våre sterkeste merker. På denne måten vil kunder som satser på et merke, ha mulighet til å få maksimal rabatt på varer fra det aktuelle merket.

Betingelsene for dette er at det settes forhåndsordre, i tillegg til at varene blir gitt en fremtredende utstillingsplass i butikken.

For mer informasjon om Stockflowpriser/avtalepriser, kontakt en av våre selgere.

 

 

Prisreservasjon

Priser framgår av gjeldende prisliste, der den anbefalt veiledende prisen kun skal betraktes som veiledende markedspris som ikke har forankring i den gjeldende grunnprislista.

Forhandlerpris er etter avtale mellom den enkelte forhandler og Deler AS.

Vi tar forbehold om endringer av priser og betingelser på leveringsdagen. Ved store endringer i valutakurser eller prisendringer hos våre leverandører, forbeholder vi oss retten til å endre prisene uten varsel.

Forhåndsordre settes via vår ordrebok.deler.no side. Ønsker man å sette ordre fram i tid utenom vanlige forhåndsordre perioder, ta kontakt med salgsavdeling for å avtale priser og betingelser. 

Deler AS reserverer seg mot eventuelle trykkfeil og for varer som utgår. Deler AS reserverer seg mot feil i priser på nett. Vi tar forbehold om produkt– og konstruksjonsforandringer, samt feil vi ikke rår over.

 

 

Ordrebekreftelse

Kjøper skal etter mottak av ordrebekreftelse fra Deler AS kontrollere at denne stemmer overens med bestillingen med hensyn til antall, varetype, priser, osv. Er det ikke samsvar mellom ordren og ordrebekreftelsen, bør kjøper ta kontakt med Deler AS så snart som mulig.

 

 

Kreditt og kredittgrenser

Deler AS forbeholder seg retten til å foreta løpende kredittvurdering av sine kunder, samt retten til å endre kredittbetingelser ut fra tilgjengelig kredittinformasjon. I de tilfeller hvor vi finner det nødvendig, vil Deler AS be om nødvendige garantier før eventuell varelevering. Mislighold av betalingsbetingelser kan føre til at kredittavtale blir stoppet.

Ved betaling etter forfallsdato beregnes forsinkelsesrenter i henhold til gjeldende regler.

Deler AS beregner et purregebyr for å dekke deler av kostnadene ved utsendelse av purringer.

Deler AS kan også be om forskuddsbetaling i de tilfellene kunden ikke er kredittverdig.

 

 

Restordrehåndtering

Deler AS håndterer restordre automatisk. Det skal bli oppgitt ved innleggelse av ordre, om varen er utsolgt. Ved innleggelse på web vil det stå forventet ankomstdato på produktet, istedenfor tilgjengelig lagerstatus. Det vil også komme frem på ordrebekreftelsen, om en vare er på lager eller ikke.

Med mindre det blir gitt beskjed fra kunden om annet, blir varen sendt automatisk når den ankommer vårt lager. Dette gjelder også om varen kommer senere enn det som først ble oppgitt som forventet ankomstdato. Det vil ikke bli gitt ytterligere beskjed før varen sendes.

Vanlige fraktbetingelser gjelder for restordre.  

 

 

Returer/Reklamasjon

Undersøkelsesplikt:

Kjøper er forpliktet til, ved kjøp av et produkt, innen 7 dager fra mottak, å foreta nødvendige undersøkelser omkring eventuelle mangler og innen samme frist meddele Deler AS om mangler eller feil. Eventuelle feil eller mangler ved varen påvises og dokumenteres av mottaker.

Synlige transportskader MÅ noteres på fraktbrevet ved mottak av varene.

Varer som er beheftet med mangler, skadet under transport eller som er feillevert, skal returneres til Deler AS i original emballasje og forsvarlig innpakket, innen 8 dager etter varemottak.

Dersom salgsforpakning ved ankomst til Deler AS er skadet, påført pris- eller alarmmerker, vil kostnadene ved å sette varens salgsforpakning i original stand bli fratrukket kreditnotaen. Det påhviler kjøper å sørge for forsvarlig emballering og innpakning ved retursendinger. Skades varen i returtransport som følge av mangelfull emballering eller innpakning, taper kjøper sin rett til mangelinnsigelse.

Retur uten original emballasje vil ikke bli akseptert.

 

 

All retur av varer til Deler AS skal loggføres i kundesenter på www.deler.no

All retur sendes til vår Postboksadresse:

 

Deler AS

Postboks 1004

1442 Drøbak

 

Det skal under ingen omstendigheter sendes varer til vår besøksadresse.

Dette sikrer at du får en raskere og sikrere behandling av retursendingen.

Retur- /reklamasjonsnummer genereres automatisk ved innlegging av returer i kundesenter.

Retur- /reklamasjonsnummer skal føres på utsiden av esken ved retur.

Vareretur som ikke er loggført i kundesenter vil ikke bli kreditert.

Deler AS avgjør hvilken transportør som skal benyttes ved returtransport. I tilfeller hvor returer ikke skjer med godkjent transportør, vil kun Deler AS sine fraktpriser krediteres. Dersom varereturen skjer med en ikke - godkjent transportør, og det er krysset av på fraktbrev for at mottaker (Deler AS) dekker

frakt, vil ha påbeløpt fraktpris minus ordinær returfrakt bli viderefakturert på kunden.

Deler AS forbeholder seg retten til å trekke 20 % av returverdien ved ureglementert vareretur.

 

 

Transportskader

Deler AS er ansvarlig for varer som skades eller kommer bort i transport til mottager.

Reklamasjons av transportskader skal gjøres innen rimelig tid og senest innen 10 dager. Ved mottagelse av forsendelser er det derfor viktig å kontrollere at varene ikke er transport skadet.

Deler AS anbefaler at eventuell transportskade direkte ved utlevering og deretter kontakter Deler AS kundeservice på  64989950.

 

 

Personopplysninger

Deler AS har ansvaret for at de personopplysninger som oppgir i forbindelse med et kjøp behandles i samsvar med personvernloven(GDPR). Gjennom kjøpsavtalen med Deler AS samtykker du i at dine opplysninger oppbevares for å kunne behandle din kjøpsordre og gjennomføre kjøpet, tilrettelegge for fremtidige kjøp, oppdatere ordre status, samt utsendinger av tilbud fra Deler AS. Nærmere informasjon om person vern hos Deler AS finner du her